Visi butai šiame projekte parduoti,
kviečiame apžiūrėti kitus
plėtojamus projektus.

ŽIŪRĖTI

Privatumo politika

Duomenų valdytojas UAB “Geri kaimynai”, juridinio asmens kodas 304398953, registracijos adresas: Ozo g. 25, Vilnius (toliau – šio projekto vardu Žvėryno parkas, arba mes), pripažįsta ir vertina savo klientų (toliau – Klientai, arba Jūs) privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl, siekdami supažindinti Jus su mūsų taikomais asmens duomenų apsaugos standartais, parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje išsamiai aprašėme, kokius Jūsų asmens duomenis renkame bei kaip juos tvarkome.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar teikdami jam savo asmens duomenis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti mums savo asmens duomenų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ar bet kokiu kitu būdu. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti arba keisti šią Privatumo politiką. Naujausią Privatumo politikos versiją visada galite rasti Žvėryno parko interneto svetainėje www.zverynoparkas.lt (toliau – Interneto svetainė), o Privatumo politiką pakeitus reikšmingai, papildomai informuosime pranešimu.

1. KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Žvėryno parkas renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Žvėryno parkas tvarko Klientų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t.y., kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • Sutarčių, susitarimų ar panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
 • Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami Interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą);
 • Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PASLAUGŲ TEIKIMO IR SUTARČIŲ SUDARYMO TIKSLU

Žvėryno parkas Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais: susisiekimui su Jumis, įvairių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių (toliau – Sutartys), Kliento sudaromų su Žvėryno parku, sudarymui ir vykdymui.

Aukščiau nurodytais tikslais ir pagrindais renkami ir tvarkomi šie Kliento duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo data, adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris ir kita su pirkimu-pardavimu ar paslaugų teikimu pagal sudarytą sutartį susijusi informacija (pvz., nupirktos paslaugos, kaina ir pan.).

Žvėryno parkas šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis, verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Žvėryno parkas Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų ir mūsų partnerių, susijusių įmonių pasiūlymais, naujienomis;
 • Telefonu galite sulaukti asmeninių Jūsų poreikiams pritaikytų pardavimų skambučių;
 • paštu ar telefonu sulaukti prašymo pateikti atsiliepimą apie mūsų ar mūsų partnerių, susijusių įmonių Jums suteiktas paslaugas ir (ar) produktus.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai galite padaryti paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje, informavę mus el. paštu info@zverynoparkas.lt arba telefonu +370 659 02041.

Mes galime dirbti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, internetinės reklamos kūrėjais ir reklamos skelbimų biržomis, skelbdami reklamą internete, taip pat galime bendradarbiauti su trečiąja šalimi – analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (arba) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

Duomenys apie Jūsų veiksmus internete gali būti renkami tam, kad vėliau mes, mūsų partneriai (susijusios įmonės) ar trečiosios šalys galėtų rodyti turinį, atitinkantį Jūsų individualius interesus (plačiau Žr. Politikos skyrių apie slapukus).

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 5 metus nuo jų pateikimo Žvėryno parkui.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRAŠYMŲ ADMINISTRAVIMO TIKSLU

Žvėryno parkas Jūsų asmens duomenis tvarko, kai jai pateikiate pasikreipimą (prašymą ir (ar) skundą) elektroniniu paštu, paštu ar telefonu.

Žvėryno parkas Jūsų asmens duomenis nurodytais atvejais tvarko:

 • Siekdama administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę;
 • Rengdama Jūsų lūkesčius ir poreikius atitinkantį pasiūlymą;
 • Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą ir (ar) skundą.

Žvėryno parkas Jūsų pateiktus asmens duomenis, tvarkomus siekiant administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugos tiek, kiek reikia Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti ir atsakyti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio dokumentų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Žvėryno parkas gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

7. SLAPUKAI

 Jums lankantis Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai – nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Pavyzdžiui, jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės lankytojų skaičių.

Pritaikant slapukų renkamą informaciją apie Jūsų veiksmus Interneto svetainėje, mes galime bendradarbiauti su analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (ar) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

Slapukų pagalba surinktą informaciją naudojame šiais tikslais:

 • Kaupti informaciją apie Klientų veiksmus svetainėje;
 • Analizuoti duomenis svetainės patogumo pagerinimo tikslais;
 • Analizuoti duomenis teikiant pasiūlymus, pritaikytus pagal Kliento poreikius;
 • Vertinimo ir tyrimų tikslais, siekiant nustatyti svetainės naudojimo tipą ir apimtį.

Slapukų rūšys

Mūsų svetainėje gali būti naudojamos tokios slapukų rūšys:

 • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Interneto svetainės veikimui;
 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini mūsų svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami mūsų svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_gat statistiniai slapukai pirmojo apsilankymo metu iki sesijos pabaigos unikalus identifikatorius
_ga statistiniai slapukai pirmojo apsilankymo metu 2 metai unikalus identifikatorius
_gid statistiniai slapukai pirmojo apsilankymo metu 2 paros unikalus identifikatorius
pll_language sisteminiai slapukai pirmojo apsilankymo metu 1 metus, jei nekeičiama reikšmė pasirinktos kalbos kodas
wfvt_1544552642 statistiniai slapukai pirmojo apsilankymo metu 2 metai unikalus identifikatorius
wordfence_verifiedHuman sisteminiai slapukai pirmojo apsilankymo metu 24 val. unikalus identifikatorius
cookie_notice_accepted sisteminiai slapukai pirmojo apsilankymo metu 1 val. unikalus identifikatorius

Slapukų valdymas ir ištrynimas

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.

Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Edge; Safari; Opera.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bei http://www.youronlinechoices.com/.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

8. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI

Žvėryno parkas pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui.

Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų apdorojimo paslaugas teikiantys subjektai, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams, susijusioms bendrovėms.

Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams ir atvejams, Jūsų asmens duomenis mes privalome perduoti valstybinėms priežiūros institucijoms.

Žvėryno parkas informuoja, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pavyzdžiui, mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse, tačiau kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

9. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Ilgesnis nei nurodyta anksčiau Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad Žvėryno parkas galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

 10. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Savo asmens duomenų atžvilgiu, taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, atvejais, tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į taikomus apribojimus, Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.ada.lt) ir dėl to pateikti skundą. Žvėryno parkas rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti el. paštu info@zverynoparkas.lt kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti ir (ar) skundą pateikti galite susisiekdami su Žvėryno parku el. paštu info@zverynoparkas.lt. Žvėryno parkas, gavęs Jūsų prašymą ir sėkmingai atlikęs Jūsų tapatybės patikrinimą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Žvėryno parkas turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

11. KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jei Jums kyla su Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis:

Paštu: Ozo g. 25, LT-07150, Vilnius, Lietuva

Telefonu: +370 659 02041

El. paštu: info@zverynoparkas.lt

12. KITOS NUOSTATOS

Žvėryno parkas gali bet kada atnaujinti Politiką. Žvėryno parkas informuos Klientus apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Klientai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi šia interneto svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų, jie neprieštarauja atliktiems pakeitimais.

Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Visi butai „Žvėryno parke“ jau parduoti!

KITI PROJEKTAI

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda paspartinti naršymą ir užtikrinti individualesnį Svetainės funkcionavimą. Naršydami toliau Jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą, jų užblokavimą ar pašalinimą rasite mūsų svetainėje.

Sutinku su visais slapukais Slapukų nustatymai
Privatumo nustatymai

Apsilankius bet kurioje svetainėje, informacija gali būti išsaugoma ar atkuriama naršyklėje, daugiausia kaip slapukai. Ši informacija gali būti apie jus, jūsų nuostatas, įrenginį ar naudojama siekiant padaryti, kad svetainė veiktų taip, kaip tikitės. Ši informacija paprastai tiesiogiai neidentifikuoja jūsų, bet ją pasitelkus gali būti teikiamos labiau suasmenintos žiniatinklio funkcijos. Galite pasirinkti neleisti kai kurių tipų slapukų. Spustelėję skirtingas kategorijų antraštes sužinosite daugiau ir galėsite pakeisti numatytuosius nustatymus. Tačiau turėtumėte žinoti, kad užblokavus kai kurių tipų slapukus gali būti paveiktos jums svetainėje teikiamos funkcijos ir mūsų siūlomos paslaugos.

Daugiau informacijos
Šių slapukų reikia, kad svetainė galėtų veikti, ir jų mūsų sistemose išjungti negalima. Jie paprastai nustatomi tik reaguojant į jūsų atliktus veiksmus, kurie prilygsta paslaugų prašymams, pavyzdžiui, privatumo nuostatų nustatymą, prisijungimą ar formų pildymą. Galite nustatyti, kad naršyklė blokuotų šiuos slapukus ar įspėtų apie juos, bet tokiu atveju kai kurios svetainės dalys gali neveikti.
Naudojami slapukai
Šie slapukai suteikia galimybę skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, taip galime įvertinti ir gerinti svetainės našumą. Jie padeda sužinoti, kurie puslapiai yra populiariausi, o kurie mažiausiai populiarūs, ir stebėti, kaip lankytojai juda svetainėje. Visa šiais slapukais surinkta informacija apibendrinama, todėl yra anonimiška. Jei neleisite šių slapukų, nežinosime, kada lankėtės mūsų svetainėje.
Naudojami slapukai
Šiuos slapukus mūsų svetainėje nustato reklamavimo partneriai. Šios įmonės gali juos naudoti sudarydamos jūsų pomėgių profilį ir rodydamos jums aktualius skelbimus kitose svetainėse. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šių slapukų, negausite jums pritaikytų skelbimų kitose svetainėse.
Naudojami slapukai